ZENONZARD

ZENONZARD เกมการ์ดระบบใหม่จากค่าย BANDAI เปิดให้บริการแล้วทั้งสองระบบ

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว กับ ZENONZARD เกมการ์ดตัวใหม่จากค่าย BANDAI ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ รูปแบบกา ..