Zaptiye

Zaptiye เกมแนว Open World Action Adventure ที่ดูภาพแล้วต้องเล่น!!

ขอเชิญต้อนรับสู่โลกของเกมแนว Adventure Openworld สุดน่าเล่นกันอีกครั้ง ซึ่งทีมงานเห็นว่าเกมนี้กระแสค่อนข้า ..