Tribes of Midgard

Tribes of Midgard มาปกป้องฐานทัพจากมอนสเตอร์กัน!

แม้ตัวเกมอาจเต็มไปด้วยปัญหาจุกจิกมากมายในหลายอย่างๆ ก็ตาม แต่ถ้ามองข้ามตรงส่วนนั้นไปก็จัดว่าเป็นเกมที่ดีพอ ..