Remnant: From the Ashes

Remnant: From the Ashes เกม Co-op ตั้งทีม 4 คนปกป้องมนุษยชาติจากอสูรนรก

ดูเหมือนว่ากระแสเกม Co-op จะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งครับ เพราะตอนนี้มีหลายเกมเลยทีเดียวที่ออกมาในรูปแบบนี ..