New Dark Story Online

New Dark Story Online เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

จะเรียกว่าเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ก็คงไม่แปลกนัก สำหรับเกม New Dark Story Online ได้กลับมาเปิดใหม่ด้วยฝีมือผ ..