Mario Kart Tour

Mario Kart Tour ใกล้เปิดบนมือถือทั้งสองระบบแล้ว มาเตรียมตัวกันได้เลย

เมื่อเช้าวันที่ 27 สิงหาคม 2019 เวลา 07:24 น. ทาง Nintendo ได้ออกมาประกาศวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการขอ ..

Mario Kart Tour เตรียมตัวทดสอบเกมในช่วง CBT ก่อนเปิดให้บริการจริงในฤดูร้อนนี้

Mario Kart Tour ประกาศเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมทดสอบเกม ในช่วง CBT บนมือถือ Android ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และ ..