web analytics

Let’s Go Pokemon

Let’s Go Pokemon เตรียมตัวพบโปเกมอนแบทเทิลฉบับจีน

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศจีนขึ้นชื่อเรื่องการลอกเลียนแบบสินค้าเป็นอันดับหนึ่งของโลก ไม่เว้นแม้กระท ..