Journey to the Savage Planet

Journey to the Savage Planet ได้ตะลุยดาวเคราะห์เอเลี่ยนที่แปลกตาไม่เหมือนใคร

ปกติแล้วเนี่ย เวลาเราพูดถึงการตะลุยโลกอวกาศ เรามักจะคิดถึงเอเลี่ยนที่มันน่าเกลียดน่ากลัว หรือสภาวะโลกร้าง ..