John Wick Hex

John Wick Hex ประกาศวันวางจำหน่ายวันที่ 8 ตุลาคมนี้!!!

แม้ว่าตัวหนังจะลาโรงไปหลายเดือนแล้วก็ตาม แต่กระแสของ John Wick เพชรฆาตเงียบสุดเท่คนนี้ ก็ยังถูกพูดถึงกันอย ..