Home Sweet Home Episode II

Home Sweet Home Episode II ประกาศวันวางจำหน่ายพร้อมเผยรายละเอียดต่างๆ ออกมาแล้ว!

สำหรับข่าวเกม Home Sweet Home Episode II เกมผีสัญญาณไทยผลงานจากทีมผู้พัฒนาฝีมือเยี่ยม Yggdrazil Group Co., ..