First Summoner

First Summoner เกมแนว Strategy RPG ที่แท้จริงเปิดให้บริการทั่วโลกแล้ว

เปิดให้บริการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับ First Summoner เกมแนว Strategy RPG แบบแท้ๆ บังคับมือ 100% จากผู้พ ..