Aurora 7

Aurora 7 เกมแนว Action RPG โลกเทพนิยายแฟนตาซีที่น่าลอง !

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมแนวนิยายแฟนตาซีอีกหนึ่งเกมที่อยากให้ลองกันจริงๆกับ Aurora 7 เกมแนว Action RPG จากค่ ..