web analytics

No Man’s Sky Beyond

No Man’s Sky Beyond เนื้อหาใหม่พร้อมเตรียมยกระดับให้เป็นเกมออนไลน์เต็มตัว

แม้ว่าเกม No Man’s Sky จะเคยกลายเป็นเกมยอดแย่ที่สุด แต่ด้วยทีมงานผู้พัฒนา Hello Games ก็ยอมรับมันและ ..