web analytics

AzurLane

AzurLane ปล่อยข้อมูลใหม่ยกแผลงทั้ง PS4 Animation และกิจกรรมใหม่บนมือถือ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2019 ที่ผ่านมา, ทางทีมงาน AzurLane ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการปล่อยข้อมูลชุดใหญ่ของ Seri ..