[ไกด์เกม] Cabal Mobile

[ไกด์เกม] Cabal Mobile ระบบ GPS and Map Movement(การเคลื่อนที่ด้วย GPS และแผนที่)

แตะแผนที่ขนาดเล็กที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อดูแผนที่ทั้งหมด การลงทะเบียนแผนที่การลงทะเบียนพิกัดและการล่าสัตว ..

[ไกด์เกม] Cabal Mobile ระบบ Quest progress(ความคืบหน้าของภารกิจ)

ความคืบหน้าของภารกิจ คุณสามารถแตะ NPC เพื่อทำภารกิจต่อและคุณสามารถย้ายไปยังตำแหน่งของภารกิจนั้นโดยอัตโนมัต ..

[ไกด์เกม] Cabal Mobile ระบบ UI (ข้อมูลเบื้องต้นภายในเกม)

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่นสถิติตัวละครผลประโยชน์บัฟและอื่น ๆ ผ่านหน้าจอหลักของ Cabal Mobile Characte ..

[ไกด์เกม] Cabal Mobile ระบบ Character Creation(การสร้างตัวละคร)

Cabal M มีอาชีพทั้งหมด 6 คลาส ซึ่งแต่ละคลาสมีลักษณะแตกต่างกันไป เปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละชั้นเรียนก่อนต ..