Pokemon Go : จัดอีเว้นท์ใหม่ ล่ามอนพลังจิต

เหมือนว่ากลัวกิจกรรมจะขาดช่วงมากเกินไป ทาง Niantic จึงจัดกิจกรรมแก้ขัดมาให้เหล่าเทรนเนอร์กันซะหน่อย กับกิจกรรม Psychic Spectacular หรือกิจกรรมล่ามอนสายพลังจิต โดยเป็นไฮไลท์กิจกรรมนี้ก็คงจะเป็นการปล่อย Shiny Drowzee หรือคนไทยเรียกว่าตัวชะมด ออกมาเป็นครั้งแรกด้วย ใครที่ทำเควส Celebi อยู่ หรือเป็นสายสะสม Pokemon Shiny โอกาสมาถึงแล้วห้ามพลาดสำหรับสาวกโปเกม่อน

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่มกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม เวลา 03.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
สิ้นสุดกิจกรรม : วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม เวลา 03.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

กิจกรรมพิเศษ ในช่วงวันและระยะเวลากิจกรรม

Pokemon ธาตุพลังจิต (Psychic-type) จะเกิดขึ้นมากกว่าปกติ
จะมีเควส Field Research เกี่ยวกับการจับ Pokemon ธาตุพลังจิตเยอะขึ้น
จะมีการปล่อย Shiny Drowzee ออกมาเป็นครั้งแรก และจะอยู่ให้ลุ้น Shiny แบบถาวร

ที่มา: https://pokemongolive.com/post/psychic-spectacular