Asiasoft เปลี่ยนเบอร์ Call Center และขยายเวลาให้บริการแล้ววันนี้

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอแจ้งการเปลี่ยนหมายเลขของฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Centre) เป็น 02-769-8827-30 (แทนหมายเลขเดิม 02-725-0000) และได้ขยายเวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 23.00 น. ของทุกวัน (จากเวลาเดิม 11.00 – 20.00 น.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ยังมีช่องทางการติดต่ออื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าในยุคดิจิทัล ดังนี้ 
  1. บริการ Live Chat: คลิ๊ก ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 23.00 น.
  2. บริการแจ้งปัญหาผ่านระบบหน้าเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง (E-Support): คลิ๊ก
จึงเรียนมายังผู้ใช้บริการทุกท่านในการติดต่อเลขหมายใหม่ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารกับทางบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างเต็มใจยิ่ง