[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – เปลี่ยน อาชีพ [Class 3-1]

Class 3-1 Rune Knight
ต้องการ High Class Job Lv70
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Prontera Castle
สิ่งที่ต้องเจอ 1
เก็บ item Temporal Crystal 200 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 2
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ ให้หมด
สิ่งที่ต้องเจอ 3
ตอบคำถาม เลือก 1 3 2 4 4
สิ่งที่ต้องเจอ 4
1.กำจัดมอนสเตอร์ Bathory 10 ตัว ที่ Clock Tower 1F
2.กำจัดมอนสเตอร์ Elder 10 ตัว ที่ Clock Tower 2F
สิ่งที่ต้องเจอ 5
เก็บ item Ice Powder 2 ea. จาก มอนสเตอร์ Chepet & Storm Knight
สิ่งที่ต้องเจอ 6
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ ให้หมด
สิ่งที่ต้องเจอ 7
เก็บ item Frozen Heart 200 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 8
กำจัด มอนสเตอร์ Dark Priest 1 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 9
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

Class 3-1 Mechanic
ต้องการ High Class Job Lv70
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Juno
สิ่งที่ต้องเจอ 1
1.เก็บ item Cyfar 200 ea. จาก มอนสเตอร์
2.เก็บ item Box Wrapper 200 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 2
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ ให้หมด
สิ่งที่ต้องเจอ 3
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ ให้หมด
สิ่งที่ต้องเจอ 4
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ ให้หมด
สิ่งที่ต้องเจอ 5
เก็บ item Time Twister 2 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 6
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

Class 3-1 Ranger
ต้องการ High Class Job Lv70
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Payon
สิ่งที่ต้องเจอ 1
เก็บ item Quest 10 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 2
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ Poring ทั้งหมด
สิ่งที่ต้องเจอ 3
เก็บ item Necklace of Oblivion 200 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 4
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ วิ่งไปจุดวาปเลยไม่ต้องฆ่ามอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องการ 5
เก็บ item Broken Blade 100 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 6
ตอบคำถาม เลือก 1 1
สิ่งที่ต้องเจอ 7
เก็บ item Cursed Ruby 2 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 8
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

Class 3-1 Guillotine Cross
ต้องการ High Class Job Lv70
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Morroc
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม เลือก 1 1 2
สิ่งที่ต้องเจอ 2
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ High Priest & Cookie Xmas ทั้งหมด(High Priest ยังไม่มีรูปนะครับ ไว้จะอัพเดทเรื่อยๆ)
สิ่งที่ต้องเจอ 3
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดบอสมอนสเตอร์ ทั้งหมด
สิ่งที่ต้องเจอ 4
เก็บ item Ice Cube 200 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 5
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ประเภทมนุษย์ ทั้งหมด
สิ่งที่ต้องเจอ 6
เก็บ item Christmas Socks 100 ea. จาก มอนสเตอร์(ตัวมีดาว ยังไม่มีรูปนะครับ ไว้จะอัพเดทเรื่อยๆ)
สิ่งที่ต้องเจอ 7
เก็บ item Dragon Scale 2 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 8
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

Class 3-1 Warlock
ต้องการ High Class Job Lv70
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Amatsu
สิ่งที่ต้องเจอ 1
เก็บ item Abyss Flower 200 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 2
เก็บ item Memory Gem 100 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 3
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ประเภทเวทย์มนตร์ ทั้งหมด
สิ่งที่ต้องเจอ 4
เก็บ item Wrapping Lace 2 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 5
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ ทั้งหมด
สิ่งที่ต้องเจอ 6
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

Class 3-1 Arch Bishop
ต้องการ High Class Job Lv70
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Prontera(โบสถ์)
สิ่งที่ต้องเจอ 1
1.กำจัดมอนสเตอร์ Zipper Bear 10 ตัว
2.กำจัดมอนสเตอร์ Christmas Cookie 10 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 2
เข้าสู่บททดสอบ กำจัดมอนสเตอร์ ทั้งหมด
สิ่งที่ต้องการ 3
เก็บ item Temporal Crystal 500 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องการ 4
เก็บ item Heroic Emblem 2 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องการ 5
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ