[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – เปลี่ยน อาชีพ [High Class 2-2]

High Class 2-2 Paladin
ต้องการ Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Prontera
สิ่งที่ต้องเจอ 1
กำจัดมอนสเตอร์ Female Thiefbug 4 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 2
กำจัดมอนสเตอร์ บอสแมงทอง(Golden Thiefbug) 1 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 3
ตอบคำถาม O O O
สิ่งที่ต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

High Class 2-2 Stalker
ต้องการ Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Prontera
สิ่งที่ต้องเจอ 1
เก็บไอเทม จากมอนสเตอร์ Marduk 1 ea.
สิ่งที่ต้องเจอ 2
1. เก็บไอเทม จากมอนสเตอร์ Deviruchi 3 ea.
2. เก็บไอเทม จากมอนสเตอร์ Marduk 1 ea.
สิ่งที่ต้องเจอ 3
เก็บไอเทม จากมอนสเตอร์ Osiris 1 ea.
สิ่งที่ต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

High Class 2-2 Champion
ต้องการ Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Prontera
สิ่งที่ต้องเจอ 1
1. กำจัดมอนสเตอร์ Khalitzburg 3 ตัว
2. กำจัดมอนสเตอร์ Deviruchi 3 ตัว
3. กำจัดมอนสเตอร์ Jakk 3 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 2
กำจัดมอนสเตอร์ บอสเดวิวลิ่ง(Deviling) 1 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 3
ตอบคำถาม O O O
สิ่งที่ต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

High Class 2-2 Creator
ต้องการ Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Aldebaran
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม O X O X O X
สิ่งที่ต้องเจอ 2
กำจัดมอนสเตอร์ Vagabond Wolf 1 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 3
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

High Class 2-2 Professor
ต้องการ Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม O X X O
สิ่งที่ต้องเจอ 2
ตอบคำถาม O O O X
สิ่งที่ต้องเจอ 3
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

High Class 2-2 Clown
ต้องการ Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม เลือก 1 1 3 2
NPC เควส อยู่เมือง Juno
สิ่งที่ต้องเจอ 2
ตอบคำถาม X O X X
สิ่งที่ต้องเจอ 3
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

High Class 2-2 Gypsy
ต้องการ Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม เลือก 3 3 2
สิ่งที่่ต้องเจอ 2
ตอบคำถาม X O X X
สิ่งที่ต้องเจอ 3
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ