[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – เปลี่ยน อาชีพ [High Class 2-1]

High Class 2-1 Lord Knight
ต้องการ Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Prontera
สิ่งที่ต้องเจอ 1
เก็บไอเทม จากมอนสเตอร์ Female Thiefbug 4 ea.
สิ่งที่ต้องเจอ 2
กำจัดมอนสเตอร์ บอสแมงทอง(Golden Thiefbug) 1 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 3
ตอบคำถาม O O O
สิ่งที่ต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

High Class 2-1 Assassin Cross
ต้องการ Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม O O O
สิ่งที่ต้องเจอ 2
กำจัดมอนสเตอร์ Marduk 1 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 3
กำจัดมอนสเตอร์ Deviruchi 3 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 4
1.กำจัดมอนสเตอร์ Khalitzburg 3 ตัว
2.กำจัดมอนสเตอร์ Marduk 1 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 5
กำจัด บอสมัมมี่(Osiris) 1 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 6
ตอบคำถาม O O O
สิ่งที่ต้องเจอ 7
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

High Class 2-1 Sniper
ต้องการ Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Prontera
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม O O O
สิ่งที่ต้องเจอ 2
เก็บไอเทม จากมอนสเตอร์ Elder Willow 10 ea.
สิ่งที่ต้องเจอ 3
กำจัดมอนสเตอร์ บอสเสือ(Eddga) 1 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 4
ตอบคำถาม O O O
สิ่งที่ต้องเจอ 5
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

High Class 2-1 High Priest
ต้องการ Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Prontera
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม O O O
สิ่งที่ต้องเจอ 2
1.กำจัดมอนสเตอร์ Khalitzburg 3 ตัว
2.กำจัดมอนสเตอร์ Deviruchi 3 ตัว
3.กำจัดมอนสเตอร์ Jakk 3 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 3
4.กำจัดมอนสเตอร์ บอสเดวิวลิ่ง(Deviling) 1 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

High Class 2-1 High Wizard
ต้องการ Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม X X O
NPC เควส อยู่หอคอย Geffen
สิ่งที่ต้องเจอ 2
กำจัดมอนสเตอร์ Strouf 1 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 3
ตอบคำถาม O O O
สิ่งที่ต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

High Class 2-1 Whitesmith
ต้องการ Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
ตอบคำถามของ Npc Whitesmith ตอบ เลือก ข้อ1(มีทั้งหมด 3 ข้อ)
NPC เควส อยู่เมือง Geffen
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม O X O X X X
สิ่งที่ต้องเจอ 2
กำจัดมอนสเตอร์ บอสหมาป่า(Atroce) 1 ตัว ที่ Payon Cave 2
สิ่งที่ต้องเจอ 3
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ