[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – Crafting Item เมือง Payon

Crafting Item » เมือง Prontera
Crafting Item » เมือง Izlude
Crafting Item » เมือง Geffen
Crafting Item » เมือง Morroc
Crafting Item » เมือง Payon
Crafting Item » เมือง Orc Village
Crafting Item » เมือง Glast Heim
Crafting Item » เมือง Aldebaran
Crafting Item » เมือง Gingerbread City