[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – เปลี่ยน อาชีพ [Class 1]

[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – เปลี่ยน อาชีพ [Class 1]

Ragnarok M: Eternal Love เกมมือถือ MMORPG ระบบ 3D คู่มือ Ragnarok Mobile เริ่มต้นแนวทางสำหรับมือใหม่ เปลี่ยนอาชีพ [Class 1] ทุกอาชีพจะเปลี่ยนอาชีพในสถานที่เดียวกัน หลักๆการเปลี่ยนอาชีพ ต้องมี  Lv 10 Job 10 ก่อนจะเปลี่ยนได้นั้น เราต้องทำเควสแดง! ให้หมด จนเควสพามาถึงห้องเปลี่ยนอาชีพ (ถ้าคนไหนกด NPC แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น อาจจะทำพลาด ใกล้กลับไปดูแมพแรกเกิดว่ามีเควสแดงเปล่า ทำให้หมด ยกเว้น 3เควส มุมขวาบนยังไม่จำเป็นต้องทำ)

Swordman
» คุย NPC ที่อยู่ตรงกลาง
» คุย NPC Swordman เพื่อตอบคำถาม O O O
» คุย NPC Swordman เข้าห้องสอบ ฆ่ามอนเตอร์ทั้งหมด
» กดที่คันโยก เข้าวาร์ป ไปคุย NPC เพื่อเปลี่ยนอาชีพ

Thief
» คุย NPC ที่อยู่ตรงกลาง
» คุย NPC Thief เพื่อตอบคำถาม O O O
» คุย NPC Thief เข้าห้องสอบ ฆ่ามอนเตอร์ทั้งหมด
» กดที่คันโยก เข้าวาร์ป ไปคุย NPC เพื่อเปลี่ยนอาชีพ

Archer
» คุย NPC ที่อยู่ตรงกลาง
» คุย NPC Archer เพื่อตอบคำถาม O O X
» คุย NPC Archer เข้าห้องสอบ ฆ่ามอนเตอร์ทั้งหมด(อย่ายืนบนกับระเบิด)
» กดที่คันโยก เข้าวาร์ป ไปคุย NPC เพื่อเปลี่ยนอาชีพ

Acolyte
» คุย NPC ที่อยู่ตรงกลาง
» คุย NPC Acolyte เพื่อตอบคำถาม O O O
» คุย NPC Acolyte เข้าห้องสอบ ฆ่ามอนเตอร์ทั้งหมด
» กดที่คันโยก เข้าวาร์ป ไปคุย NPC เพื่อเปลี่ยนอาชีพ

Magician
» คุย NPC ที่อยู่ตรงกลาง
» คุย NPC Magician เพื่อตอบคำถาม X X O
» คุย NPC Magician เข้าห้องสอบ ฆ่ามอนเตอร์ทั้งหมด
» กดที่คันโยก เข้าวาร์ป ไปคุย NPC เพื่อเปลี่ยนอาชีพ

Merchant
» คุย NPC ที่อยู่ตรงกลาง
» คุย NPC Merchant เพื่อตอบคำถาม O X O
» คุย NPC Merchant เข้าห้องสอบ ฆ่ามอนเตอร์ทั้งหมด
» กดที่คันโยก เข้าวาร์ป ไปคุย NPC เพื่อเปลี่ยนอาชีพ