[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – Bard Quest

Bard Quest Lv 15 เมือง Prontera

เควส 1

ซื้อ  Gamstone จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Willow จำนวน 300 ตัว

 Rotten Bandage จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค :  Healing Staff

เควส 2

ซื้อ Yggdrasil Leaf จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Rocker จำนวน 300 ตัว

Fluff จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Deathcat Boots

เควส 3

ซื้อ  Fly Wing จำนวน 5 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Yoyo จำนวน 300 ตัว

Jellopy จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Magic Wand-Marin

Bard Quest Lv 25 เมือง Izlude

เควส 1

ซื้อ Blinker Recipe จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Poison Spore จำนวน 300 ตัว

Rotten Bandage จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Bloody Floral Decoration Bracelet

เควส 2

ซื้อ Hairband Recipe จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Roda Frog จำนวน 300 ตัว

Jellopy จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Magic Bible Vol1

เควส 3

ซื้อ Body Warming Food จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Skeleton จำนวน 300 ตัว

Momento จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Disguising Scroll

Bard Quest Lv 35 เมือง Geffen Part 1

เควส 1

ซื้อ Mace จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Axe Goblin จำนวน 300 ตัว

Sticky Mucus จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Edge

เควส 2

ซื้อ Sixth Sense Potion จำนวน 1 อัน [npc แมพเขาวงกต]

กำจัดมอนสเตอร์ Goblin Steamrider จำนวน 300 ตัว

Fluff จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Release Of Wish

เควส 3

ซื้อ Disguising Scroll จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Goblin Archer จำนวน 300 ตัว

Momento จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Dumber laser gun

Bard Quest Lv 40 เมือง Geffen Part 2

เควส 1

ซื้อ แผ่นเพลง (I miss U)เมือง พรอนเทร่า จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Deniro จำนวน 300 ตัว

Momento จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Silver robe

เควส 2

ซื้อ Heart Warming Food จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Piere จำนวน 300 ตัว

Scell จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Memory Book

Bard Quest Lv 50 เมือง Morroc Part 1

เควส 1

ซื้อ Retard Magic Gun จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Mummy จำนวน 300 ตัว

Immortal Heart จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Ga Ga Ga!

เควส 2

ซื้อ Int Dish B จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Golem จำนวน 300 ตัว

Scell จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Goibne’s Spaulders

เควส 3

ซื้อ Luk Dish B จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Muka จำนวน 300 ตัว

Garlet จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Dragon Vest

Bard Quest Lv 55 เมือง Morroc Part 2

เควส 1

ซื้อ Counteragent จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Muka จำนวน 300 ตัว

Sticky Mucus จำนวน 40 อัน

ปลดล๊อค : Katar of Quaking

เควส 2

ซื้อ Yggdrasil Leaf จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Mummy จำนวน 300 ตัว

Immortal Heart จำนวน 40 อัน

ปลดล๊อค : Staunch Robe

เควส 3

ซื้อ Str Dish B จำนวน 2 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Desert Wolf จำนวน 300 ตัว

Solid Shell จำนวน 40 อัน

ปลดล๊อค : Eva

Bard Quest Lv 60 เมือง Payon Part 1

เควส 1

ซื้อ Agi Dish B จำนวน 2 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Elder Willow จำนวน 300 ตัว

Solid Shell จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Desert Twilight,Alchemistry Armor

เควส 2

ซื้อ Dex Dish B จำนวน 2 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Savage จำนวน 300 ตัว

Immortal Heart จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Falken Blitz,Waghnak

เควส 3

ซื้อ Vit Dish B จำนวน 2 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Greatest General จำนวน 300 ตัว

Evil Horn จำนวน 30 อัน

ปลดล๊อค : Cardo,Berdysz

Bard Quest Lv 65 เมือง Payon Part 2

เควส 1

ซื้อ Panacea จำนวน 2 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Horong จำนวน 300 ตัว

Zagon จำนวน 40 อัน

ปลดล๊อค : Feral Boots,Cowardice Blade

เควส 2

ซื้อ White Potion จำนวน 2 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Munak จำนวน 300 ตัว

Evil Horn จำนวน 40 อัน

ปลดล๊อค : Absolute Field

เควส 3

ซื้อ แผ่นเพลง(dont cry,Baby) จำนวน 2 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Bongun จำนวน 300 ตัว

Glass Bead จำนวน 40 อัน

ปลดล๊อค : Momo Shoes,Black Wing

เควส 4

ซื้อ Common Enchanted Stone จำนวน 1 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ eggyra จำนวน 300 ตัว

Elunium จำนวน 1 อัน

ปลดล๊อค : Windhawk

Bard Quest Lv 70 เมือง Geffen Tower

เควส 1

ซื้อ Eva จำนวน 5 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Nightmare จำนวน 300 ตัว

Zagon จำนวน 50 อัน

ปลดล๊อค : Guillotine Katar,Knucle Dusters,Roguemaster’s Bow

เควส 2

ซื้อ Absolute Field จำนวน 5 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Nine Tail จำนวน 300 ตัว

Glass Bead จำนวน 50 อัน

ปลดล๊อค : Staff of Elemental,Feather Wand,Bohemain Coat

เควส 3

ซื้อ แผ่นเพลง(The End of Adventure) จำนวน 2 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Orc Skeleton จำนวน 300 ตัว

Evil Horn จำนวน 50 อัน

ปลดล๊อค : Holy Boots,Legion Plate Armor,Helper Boots

Bard Quest Lv 70 เมือง Kobold

เควส 1

ซื้อ Heart Warming Food จำนวน 2 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Axe Kobold จำนวน 300 ตัว

Zagon จำนวน 50 อัน

ปลดล๊อค : Geffen – Hairstyle

เควส 2

ซื้อ Luk Dish B จำนวน 2 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Hammer Kobold จำนวน 300 ตัว

Glass Bead จำนวน 50 อัน

ปลดล๊อค : Parcel Hat

เควส 3

ซื้อ Int Dish B จำนวน 2 อัน

กำจัดมอนสเตอร์ Wild Rose จำนวน 300 ตัว

Evil Horn จำนวน 50 อัน

ปลดล๊อค : Bloody Axe

Bard Quest Lv 80 เมือง Glast Heim

เควส 1

ตอบคำถาม 2 1 3

กำจัดมอนสเตอร์ Incubus เก็บ Demon Heart จำนวน 150 อัน

ปลดล๊อค : Forest Staff,Scalpel

เควส 2

ตอบคำถาม 2 1 1

กำจัดมอนสเตอร์ Abysmal Knight เก็บ Armor จำนวน 150 อัน
กำจัดมอนสเตอร์ Oblivion เก็บ Necklace จำนวน 80 อัน

ปลดล๊อค : Arc Armor,Ivory Knife
เควส 3

ตอบคำถาม 3 1 2

กำจัดมอนสเตอร์ Gorgoyle เก็บ Bow String จำนวน 50 อัน
Cyfar จำนวน 60 อัน

ปลดล๊อค : Bazerald,Mirror Shield

Bard Quest Lv 90 เมือง Aldebaran

เควส 1

ตอบคำถาม 3 2 3

กำจัดมอนสเตอร์ Punk จำนวน 300 ตัว

Crystal Of Time จำนวน 80 อัน

ปลดล๊อค : Berserk

เควส 2

ตอบคำถาม 1 1 2 [Lv 92]

กำจัดมอนสเตอร์ Black Witch จำนวน 300 ตัว

Witched Starsand จำนวน 80 อัน

ปลดล๊อค : Strong Shield

เควส 3

ตอบคำถาม 1 2 3 [Lv 93]

กำจัดมอนสเตอร์ Clock จำนวน 300 ตัว

Crystal Bone จำนวน 80 อัน

ปลดล๊อค : Alde – Hairstyle