[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – เหรียญ Silver Medal

เหรียญ Silver Medal สามารถสะสมได้ อาทิตย์ล่ะ 100ชิ้นเท่านั้น

1.เควสป้ายกระดาน (2เควส/1อัน ทั้งหมด5อัน/วัน)

2.รอยแยกมิติ (ลง5ครั้ง ได้3อัน/วัน)

3.ลง PVP ฆ่า10ครั้ง/1อัน

4.บริจาคกิล

5.เควสกิล(2เควสได้1อัน ทั้งหมด3อันต่อวัน)

6.ดันกิล2อันต่อสัปดาห์

7.หอ 100 ชั้น (ทุก10ชั้นจะได้1อันลงได้สัปดาห์ล่ะครั้ง)

8.แลปเหรียญโพลิ่ง1-2 อัน/วัน