[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – เปลี่ยน อาชีพ [Sage,Bard,Dancer]

2-1 Sage
ต้องการ Base Lv40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Juno
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม X X X O
สิ่งที่ต้องเจอ 2
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ ให้หมด
สิ่งที่ต้องเจอ 3
ตอบคำถาม เลือก 1 3 4 4
สิ่งที่ต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

2-1 Bard
ต้องการ Base Lv40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Juno
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม X O O O
สิ่งที่ต้องเจอ 2
1. เก็บ item Scell 50 ea. จาก มอนสเตอร์
2. เก็บ item Solid Shell 80 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 3
ตอบคำถาม เลือก 1 3 1 4 2
สิ่งที่ต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

2-1 Dancer
ต้องการ Base Lv40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Juno
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม X X O X
สิ่งที่ต้องเจอ 2
เก็บ item Quest จาก มอนสเตอร์ Mace Goblin
สิ่งที่ต้องเจอ 3
ตอบคำถาม 2 4 4 1 3
สิ่งที่ต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ