[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – เจาะรู[Slot]

การเจาะรู[Slot] จำเป็นต้องใช้ ไอเทมชนิดเดียวกัน จำนวน 10+1[สวมใส่] ในการเจาะแต่ล่ะครั้ง

NPC เจาะรู[Slot] – Geffen : อาวุธหลัก อาวุธรอง เสื้อ

NPC เจาะรู[Slot] – Morroc : รองเท้า ผ้าคลุม

NPC เจาะรู[Slot] – Payon : เครื่องประดับ