[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – เปลี่ยน อาชีพ [Class 2-2]

2-2 Crusader

ต้องการ Base Lv 40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง พรอนเทร่า(บนซ้าย)
สิ่งที่จะต้องเจอ 1
พูดคุยกับ NPC ก่อน เลือกเปลี่ยนอาชีพ เลือก 2 (มีทั้งหมด3 หัวข้อ)
สิ่งที่จะต้องเจอ 2
เควสคุยกับบาทหลวง ให้ซื้อ ไอเทม
1.1 Red Potion 100 ea. 
1.2 White Potion 50 ea. 
1.3 Blue Gemstone 10 ea. 
สิ่งที่จะต้องเจอ 3
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ ห้ามกำจัดมอนสเตอร์ เดินตรงไปยังทางออก
สิ่งที่จะต้องเจอ 4
ตอบคำถาม O X O
สิ่งที่จะต้องเจอ 5
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ ห้ามกำจัดมอนสเตอร์ รอหมดเวลา
สิ่งที่จะต้องเจอ 6
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

2-2 Rogue

ต้องการ Base Lv 40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง มอรอค
สิ่งที่จะต้องเจอ 1
ตอบคำถาม O X O O O
สิ่งที่จะต้องเจอ 2
กำจัดมอนสเตอร์ Whisper 5 ตัว 
สิ่งที่จะต้องเจอ 3
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ ให้หลบมอนสเตอร์ เดินตรงไปยังทางออก (ใช้สกิลมุด)
สิ่งที่จะต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

2-2 Monk

ต้องการ Base Lv 40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง พรอนเทร่า
สิ่งที่จะต้องเจอ 1
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัด Mummy 7 ตัว
ตอบคำถามจากบอส ตอบ เลือก ข้อ2(ล่างสุด)
สิ่งที่จะต้องเจอ 2
ตอบคำถาม O O X X O O X O O X
สิ่งที่จะต้องเจอ 3
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

2-2 Alchemist

ต้องการ Base Lv 40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง อเดบาลัน
สิ่งที่จะต้องเจอ 1
ค้นหาItem มองที่บนกระดานดำ
สิ่งที่จะต้องเจอ 2
ตอบคำถาม ตรงหัวข้อที่มีช้อยส์ให้เลือก2 ข้อ ตอบ 3 ครั้ง
สิ่งที่จะต้องเจอ 3
ตอคำถาม X O O O
สิ่งที่จะต้องเจอ 4
ตอบคำถามตรงแว่นขยาย เลือกข้อ 2(มีทั้งหมด4 หัวข้อ)
สิ่งที่จะต้องเจอ 5
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

2-2 Sage

ต้องการ Base Lv40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Juno
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม X X X O
สิ่งที่ต้องเจอ 2
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ ให้หมด
สิ่งที่ต้องเจอ 3
ตอบคำถาม เลือก 1 3 4 4
สิ่งที่ต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

2-2 Dancer & Bard

2-1 Bard
ต้องการ Base Lv40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Juno
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม X O O O
สิ่งที่ต้องเจอ 2
1. เก็บ item Scell 50 ea. จาก มอนสเตอร์
2. เก็บ item Solid Shell 80 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 3
ตอบคำถาม เลือก 1 3 1 4 2
สิ่งที่ต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

2-1 Dancer
ต้องการ Base Lv40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Juno
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม X X O X
สิ่งที่ต้องเจอ 2
เก็บ item จาก มอนสเตอร์ Mace Goblin
สิ่งที่ต้องเจอ 3
ตอบคำถาม 2 4 4 1 3
สิ่งที่ต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ