[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – เปลี่ยน อาชีพ [Class 2-1]

[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – เปลี่ยน อาชีพ [Class 2]

2-1 Knight

ต้องการ Base Lv 40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง พรอนเทร่า
สิ่งที่จะต้องเจอ 1
1. เก็บ item จาก มอนสเตอร์ Drainliar 3 ea.
2. เก็บ item จาก มอนสเตอร์ Flora 3 ea.
3. เก็บ item จาก มอนสเตอร์ Goblin Archer 3 ea.
สิ่งที่จะต้องเจอ 2
ตอบคำถาม O O O
สิ่งที่จะต้องเจอ 3
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ (นั่งเฉยๆ ห้ามโจมตีมอนเตอร์จนกว่าจะหมดเวลา)
สิ่งที่จะต้องเจอ 4
ตอบคำถาม O O O
สิ่งที่จะต้องเจอ 5
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ ให้หมด
สิ่งที่จะต้องเจอ 6
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

2-1 Assassin

ต้องการ Base Lv 40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง มอรอค
สิ่งที่จะต้องเจอ 1
ตอบคำถาม O O O
สิ่งที่จะต้องเจอ 2
ตอบคำถาม O O O
สิ่งที่จะต้องเจอ 3
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัด Poring 3 ตัว (ชื่อมอนสเตอร์กับชื่อเควส ต้องตรงกัน)
สิ่งที่จะต้องเจอ 4
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ ให้หลบมอนสเตอร์ เดินตรงไปยังทางออก (ใช้สกิลมุด)
สิ่งที่จะต้องเจอ 5
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

2-1 Hunter

ต้องการ Base Lv 40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง พาย่อน
สิ่งที่จะต้องเจอ 1
ตอบคำถาม X O X O O
สิ่งที่จะต้องเจอ 2
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ให้หมด (พยายามตีทีล่ะตัว เน้นหาที่หลบปลอดภัย)
สิ่งที่จะต้องเจอ 3
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ให้หมด
สิ่งที่จะต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

2-1 Priest  

ต้องการ Base Lv 40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง พรอนเทร่า
สิ่งที่จะต้องเจอ 1
ไปคุย NPC 3จุด
1.1 พรีชที่อยู่ทางตะวันตกเมืองพรอนเทร่า
1.2 พรีชที่เมือง กิฟเฟ่น
1.3 พรีชที่อยู่เมือง มอรอค
สิ่งที่จะต้องเจอ 2
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัด Mummy 7 ตัว
ตอบคำถามจากบอส ตอบ เลือก ข้อ2(ล่างสุด)
สิ่งที่จะต้องเจอ 3
ตอบคำถาม X O O
สิ่งที่จะต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

2-1 Wizard

ต้องการ Base Lv 40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน

NPC เควส อยู่เมือง หอคอยกิฟเฟ่น
สิ่งที่จะต้องเจอ 1
1. เก็บ item จาก มอนสเตอร์ Marina 3 ea.
2. เก็บ item จาก มอนสเตอร์ Flora 3 ea.
3. เก็บ item จาก มอนสเตอร์ Menblatt 3 ea.
สิ่งที่จะต้องเจอ 2
ตอบคำถาม O X X X X X
สิ่งที่จะต้องเจอ 3
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนเตอร์ธาตุน้ำ(สกิลสายฟ้า) ธาตุดิน(สกิลไฟ) ธาตุไฟ(สกิลน้ำแข็ง)
สิ่งที่จะต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

2-1 Blacksmith

ต้องการ Base Lv 40 Job Lv40
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง พอนเทร่า
สิ่งที่จะต้องเจอ 1
ออกจากห้องเปลี่ยน อาชีพ จะได้ตอบคำถาม ตอบข้อ1 วิ่งมาคุย NPC ขวามือ ตอบข้อ2 จากนั้นวาร์ปไปเมืองกิฟเฟ่น
สิ่งที่จะต้องเจอ 2
ตอบคำถาม X X O
สิ่งที่จะต้องเจอ 3
ตอคำถาม X O X X X O X
สิ่งที่จะต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ