[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – อัตราการดรอปของ และ Exp


Ragnarok M: Eternal Love เกมมือถือ MMORPG ระบบ 3D คู่มือ Ragnarok Mobile เริ่มต้นแนวทางสำหรับมือใหม่ อัตราดรอป และ EXP ระหว่าง ผู้เล่นและมอนสเตอร์

เลเวลของตัวละคร น้อยกว่า มอนสเตอร์

เลเวล อัตราการดรอปของ และ Exp.
0 – 10 100%
11 – 20 80%
21+ 50%

 

เลเวลของตัวละคร มากกว่า มอนสเตอร์

เลเวล อัตราการดรอปของ และ Exp.
1 – 10 100%
11 – 15 80%
16 – 20 60%
21 – 25 40%
26 – 30 20%
31 + 10%