[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – ลูกธนูธาตุ

Ragnarok M: Eternal Love เกมมือถือ ระบบ 3D คู่มือ Ragnarok Mobile เริ่มต้นแนวทางสำหรับมือใหม่ Change – Property Arrow [แลกลูกธนูธาตุ] ตั้งอยู่เมือง Payon Archer คนไหนที่ต้องการทำลูกธนูธาตุสามารถมาแลกเปลี่ยนได้ โดยจะใช้วัตถุ Flame Heart [ธาตุไฟ] Rough Wind [ธาตุลม] Mystic Frozen [ธาตุน้ำ] Great Nature [ธาตุดิน]