[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – ปลดล๊อคสมุดนักผจญภัย

Rank Quest เริ่มต้น
สมุดนักผจญภัยLv 5
คุย NPC แมพ Rocker ตามรูปภาพ
กำจัดมอนสเตอร์ Rocker จำนวน 100 ตัว
มาคุย NPC ที่เดิม

 

Rank F
สมุดนักผจญภัยLv 10
คุย NPC เมือง พรอนเทร่า ตามรูปภาพ
ซื้อ Skill Ghost Camera 30,000 Z

วาร์ปไปคุย NPC เมือง Izlude
วาร์ปไป Gost Ship ถ่ายรูป และ กำจัดมอนสเตอร์  Whisper จำนวน 10 ตัว กลับไปคุย NPC เมือง Izlude
วาร์ปไป Sunken Ship กำจัดมอนสเตอร์ Pirate Skeleton จำนวน 100 ตัว กลับไปคุย NPC เมือง Izlude
วาร์ปไป Gost Ship กำจัดมอนสเตอร์ Skeleton  จำนวน50 ตัว กลับไปคุย NPC เมือง Izlude
วาร์ปไปคุย NPC เมือง พรอนเทร่า

Rank E
สมุดนักผจญภัยLv 15
วาร์ปไปคุย NPC เมือง พรอนเทร่า
วาร์ปไปคุย NPC แผนที่ Mjolnir Mountains
ถ่ายรูปมอนสเตอร์ Ghosting
รวบรวม Magic Wand – Marin จำนวน 5 อัน
รวบรวม Disguising Scroll จำนวน 5 อัน
รวบรวม Raccoon Leaf จำนวน 2 อัน
วาร์ปไปคุย NPC เมือง พรอนเทร่า

Rank D
สมุดนักผจญภัยLv 20
วาร์ปไปคุย NPC เมือง Morroc(ทางขวาแมพตรงกลาง ช่องเล็กๆ)
กำจัดมอนสเตอร์ Desert Wolf จำนวน 50 ตัว
รวบรวม Emperium จำนวน 1 อัน
รวบรวม Fabric จำนวน 3 อัน
รวบรวม Four Leaf Clover จำนวน 3 อัน
รวบรวม Dead Branch จำนวน 10 อัน
รวบรวม Eva จำนวน 1 อัน
กำจัดมอนสเตอร์ Osiris
วาร์ปไปคุย NPC เมือง Morroc

Rank C
สมุดนักผจญภัยLv 25
รออัพเดท

Rank B
สมุดนักผจญภัยLv 30
รออัพเดท