[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – การปลดล๊อคบ้าน

 

1. มีสัตว์เลี้ยงเลเวล 70+
2. ปลดเมื่อมีเลเวล 45 และสัตว์เลี้ยงหัวใจเลเวล 5
3. ปลดเมื่อใช้งานบัตร VIP
4. มีสัตว์เลี้ยง 5 ตัวขึ้นไป
5. มีสมุดทำอาหารเลเวล 6 ขึ้นไป
6. ปลดล๊อคหมวก 5 ใบ ขึ้นไป
7. ปลดเมื่อมีแรงค์ C
8. ปลดเมื่อมีแรงค์ D

ที่มา :https://cdn.discordapp.com/attachments/268663138050637824/431358585755271169/Pet_Labory_new.png