[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – ตารางทำอาหาร


ประเภท : เมนูผัด

Rookie Meat Steak ประเภท : เนื้อสัตว์
Rookie Fried Dish ประเภท : ผัก
Rookie Fish Steak ประเภท : ปลา
Rookie Jam ประเภท : ผลไม้
Traveler Bacon
Seafood Bowl
Healthy Salad
Delicious Steak
Seafood Rice
Vegetable Meal
Flame God History
East Seafood Kebab
Spicy Branch – Vegetable
Yummy Steak
Yummy Fish Steak
Yummy Salad
Fantasy Steak
Fantasy Seafood Kebab
Fantasy Salad
Geffen Steak
Hydra
Jungle Dish
Desert Steak
Fishman’s Soul
Sweet Coriander
Prontera Royal Meat Steak
Prontera Royal Fish Steak
Prontera Royal Salad
Original Will – Steak
Original Will – Fish Filet
Original Will – Salad

 

ประเภท : เมนูปิ้ง-ย่าง

 

Rookie Meat Kebab ประเภท : เนื้อสัตว์
Rookie Vegetable Kebab ประเภท : ผัก
Rookie Seefood Kebab ประเภท : ปลา
Rookie Fruit Slices ประเภท : ผลไม้
Dark Food
Popular Kebab
Island Kebab
MSG
Massenger’s Kebab
Eastrud Pride
Farmer’s Smile
Golden Kebab
Superb Seafood Kebab
Flame Vegetable Kebab
Yummy Kebab
Yummy Seafood Kebab
Yummy Vegetables
Magic Meat Kebab
Magic Swafood Kebab
Magic Green BBQ
Gold Cross Kebab
Call from Ocean
Payon’s Vegetable Kebab
Huge Tower
Trubius Seafood Kabab
Sky Blade
Prontera Royal Meat Kebab
Prontera Royal Fish Kebab
Prontera Royal Green BBQ
Original Will – Kebab
Original Will – Fish Kebab
Original Will – Green BBQ

 

ประเภท : เมนูตุ๋น-ต้ม

Rookie Broth ประเภท : เนื้อสัตว์
Rookie Vegetable Soup ประเภท : ผัก
Rookie Fish Soup ประเภท : ปลา
Rookie Black Tea ประเภท : ผลไม้
Fragrance Broth
Fish Head Soup
Mum’s Soup
Music Box Broth
Warm Currents
Delicious Vegetable Soup
Satisfied
Singing Soul
Warm Oasis
Yummy Broth
Yummy Seafood Soup
Yammy Vegetable Soup
Fantasy Broth
Fantasy Fish Soup
Fantasy Vegetable Soup
Mother’s Hug
Al De Baran Fish Soup
Pricess’ Black Tea
Brandy March
Song for You
Sage in Dark
Prontera Royal ฺBroth
Prontera Royal Seafood Soup
Prontera Royal Vegetable Soup
Original Will – Broth
Original Will – Seafood Soup
Original Will – Vegetable Soup

 

ประเภท : เมนูคาว-หวาน

 

Rookie Sashimi ประเภท : เนื้อสัตว์
Rookie Salad ประเภท : ผัก
Rookie Sushi ประเภท : ปลา
Rookie Fruit Plate ประเภท : ผลไม้
Ray Dessert
Ice Cream
Civet Cookie
Seaside Black Tea
Cheese Cake
Poring Parfait
Duke Juice
Vantican Bead
Ancient Ice Honey
Yummy Cake
Yummy Tea
Yummy Cookie
Magic Bread
Magic Ice Cream
Magic Cookie
Noble’s Black Tea
Merchant City’s Cake
Bigfoot Forest Cookie
Summer Star
Princess’ Afternoon Tea
Gatler’s Palace
Prontera Royal Juice
Prontera Royal Cookie
Prontera Royal Ice Cream
Original Will – Juice
Original Will – Cookie
Original Will – Cream