[ไกด์เกม] Cabal Mobile ระบบ Quest progress(ความคืบหน้าของภารกิจ)

ความคืบหน้าของภารกิจ

คุณสามารถแตะ NPC เพื่อทำภารกิจต่อและคุณสามารถย้ายไปยังตำแหน่งของภารกิจนั้นโดยอัตโนมัติด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

เนื้อหาของภารกิจประกอบด้วยภารกิจต่าง ๆ เช่น: การสนทนากับ NPC ฆ่าสัตว์ประหลาดบางชนิดล้างดันเจี้ยนและอื่น ๆ

หากคุณบรรลุภารกิจที่กำหนดคุณจะได้รับหนังสือทักษะพีชคณิตและไอเท็มต่าง ๆ พร้อมรางวัลที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : https://www.enduins.com