[ไกด์เกม] Black Desert Mobile ระบบ Escape

หากคุณไม่สามารถย้ายตัวละครในเกมให้ลองใช้ฟังก์ชั่น [Escape] หรือ [ไปยังเมืองใกล้เคียง] เพื่อออกจากสถานการณ์

Table of Contents

1) หลบหนี
2) ไปยังเมืองใกล้เคียง

1. หลบหนี
ใน [เมนูหลัก]> [การตั้งค่า]> [บัญชี] คุณสามารถค้นหา [Escape] ซึ่งจะย้ายคุณไปยังจุดเริ่มต้นของพื้นที่ใกล้เคียง

2. ไปยังเมืองใกล้เคียง
กด [ไปยังเมืองใกล้เคียง] ที่อยู่ทางด้านขวาของแผนที่ขนาดเล็กเพื่อย้ายไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุด

คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อคุณอยู่ในเมืองแล้ว