[ไกด์เกม] Black Desert Mobile ระบบ Black Spirit Quests

นักผจญภัยสามารถรับไอเทมโดยทำภารกิจ [Black Spirit Quests] ให้สำเร็จ

Table of Contents

1) Black Spirit Quest

1. Black Spirit Quest
ระดับ Quest ของ [Black Spirit Quests] จะขึ้นอยู่กับระดับปัจจุบันของ Black Spirit ของคุณ [Black Spirit Quests] ได้สูงสุดสามครั้งต่อวัน

รางวัลจะแตกต่างกันไปตามระดับของ Black Spirit คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลที่มีให้ได้จากแท็บ “ข้อมูลการสืบเสาะรางวัลวิญญาณดำ”